Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Hoewel BOX Internet Services BVBA zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (box.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

BOX Internet Services BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt BOX Internet Services BVBA zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren. 

Privacy Policy

Privacybeleid

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door BOX Internet Services BVBA. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Deze gegevens worden uitgewisseld met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.
Bij het bestellen en registeren van een domeinnaam, moeten uw domeinnaamhoudergegevens worden doorgegeven aan de domeinnaambeheerder.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/